Skip to main content
  • Aktualności
  • Tarcza finansowa PFR 2.0 - uruchomienie wniosków

Tarcza finansowa PFR 2.0 - uruchomienie wniosków

18-01-2021

Bank Spółdzielczy w Miedźnej informuje, że można już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0.

Program rządowy „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Przedsiębiorców 2.0” jest programem uruchomionym w ramach kontynuacji programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Wniosek o udzielenie subwencji finansowej złożony może być wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej I-Bank.

Formularz wniosku o wypłatę subwencji z programu Tarcza PFR 2.0 jest dostępny dla klienta bankowości elektronicznej I-Bank na dwa sposoby:

1. Przycisk w pasku narzędziowym głownego okna programuPrzycisk [Dodaj wniosek] dostępny jest w pasku narzędziowym głównego okna programu po zalogowaniu do systemu. Po jego kliknięciu wyświetlona zostanie lista dostępnych w systemie formularzy i wniosków.

2. Menu Wnioski → Nowy wniosekPo zalogowaniu do systemu I-Bank dysponent klienta może wybrać z menu bocznego opcję Wnioski → Nowy wniosek. Po wybraniu tej opcji również zostanie wyświetlona lista dostępnych w systemie formularzy i wniosków.

Po wybraniu jednej z dwóch wymienionych powyżej opcji dysponent klienta zostanie przekierowany do listy formularzy i wniosków dostępnych w systemie I-Bank. W celu wypełnienia wniosku o wypłatę subwencji z programu Tarcza PFR 2.0, należy na liście odnaleźć i kliknąć opcję Wniosek tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

 

   Dodatkowo przedstawiamy Państwu szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku, prosimy o zapoznanie się:

Przewodnik dla MŚP

Przewodnik dla MIKROFIRM

 

Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. zostaje uruchomiona procedura składania odwołań do otrzymanej subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. oraz proces składania zgłoszeń wyjaśniających z powodu nieprzyznania subwencji finansowej lub z uwagi na wyczerpanie się możliwości składania odwołań w ramach procedury odwoławczej.
Odwołania:
W ramach procedury odwoławczej klient będzie mógł złożyć ponownie wniosek o subwencję finansową w przypadku, gdy PFR podjął decyzję:
1) pozytywną o przyznaniu całej kwoty subwencji finansowej;
2) częściowo pozytywną o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej od wnioskowanej.


Beneficjent może złożyć odwołanie od takich decyzji ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej lub dokonując zmiany niektórych danych i oświadczeń, przy czym:
1) klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej decyzji PFR;
2) przed złożeniem odwołania klient powinien:
a) wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. z ZUS lub właściwym US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku,
b) upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach;
3) każde odwołanie może zostać złożone od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.;
4) musi być złożone w tym samym Banku co był składany wniosek pierwotny,
5) odwołanie nie przysługuje:
a) od decyzji PFR odmawiającej przyznania subwencji finansowej,
b) dopóki PFR nie rozpozna wniosku lub pierwszego odwołania;
6) odwołanie może zostać złożone przez inną osobę upoważnioną, która złożyła wniosek.


Odwołania w zakresie, w jakim zostaną uwzględnione przez PFR oraz decyzji PFR, wydane w odpowiedzi na wniosek i w odpowiedzi na każde odwołanie stają się integralnymi częściami Umowy Subwencji Finansowej i modyfikują stosunek prawny wynikający z Umowy Subwencji Finansowej.

 

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828