Tarcza finansowa PFR 2.0 - uruchomienie wniosków

Bank Spółdzielczy w Miedźnej informuje, że można już złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0.

Program rządowy „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Przedsiębiorców 2.0” jest programem uruchomionym w ramach kontynuacji programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Wniosek o udzielenie subwencji finansowej złożony może być wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej I-Bank.

Formularz wniosku o wypłatę subwencji z programu Tarcza PFR 2.0 jest dostępny dla klienta bankowości elektronicznej I-Bank na dwa sposoby:

1. Przycisk w pasku narzędziowym głownego okna programuPrzycisk [Dodaj wniosek] dostępny jest w pasku narzędziowym głównego okna programu po zalogowaniu do systemu. Po jego kliknięciu wyświetlona zostanie lista dostępnych w systemie formularzy i wniosków.

2. Menu Wnioski → Nowy wniosekPo zalogowaniu do systemu I-Bank dysponent klienta może wybrać z menu bocznego opcję Wnioski → Nowy wniosek. Po wybraniu tej opcji również zostanie wyświetlona lista dostępnych w systemie formularzy i wniosków.

Po wybraniu jednej z dwóch wymienionych powyżej opcji dysponent klienta zostanie przekierowany do listy formularzy i wniosków dostępnych w systemie I-Bank. W celu wypełnienia wniosku o wypłatę subwencji z programu Tarcza PFR 2.0, należy na liście odnaleźć i kliknąć opcję Wniosek tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

 

   Dodatkowo przedstawiamy Państwu szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosku, prosimy o zapoznanie się:

Przewodnik dla MŚP

Przewodnik dla MIKROFIRM

 

Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. zostaje uruchomiona procedura składania odwołań do otrzymanej subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. oraz proces składania zgłoszeń wyjaśniających z powodu nieprzyznania subwencji finansowej lub z uwagi na wyczerpanie się możliwości składania odwołań w ramach procedury odwoławczej.
Odwołania:
W ramach procedury odwoławczej klient będzie mógł złożyć ponownie wniosek o subwencję finansową w przypadku, gdy PFR podjął decyzję:
1) pozytywną o przyznaniu całej kwoty subwencji finansowej;
2) częściowo pozytywną o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej od wnioskowanej.


Beneficjent może złożyć odwołanie od takich decyzji ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej lub dokonując zmiany niektórych danych i oświadczeń, przy czym:
1) klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej decyzji PFR;
2) przed złożeniem odwołania klient powinien:
a) wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. z ZUS lub właściwym US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku,
b) upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach;
3) każde odwołanie może zostać złożone od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.;
4) musi być złożone w tym samym Banku co był składany wniosek pierwotny,
5) odwołanie nie przysługuje:
a) od decyzji PFR odmawiającej przyznania subwencji finansowej,
b) dopóki PFR nie rozpozna wniosku lub pierwszego odwołania;
6) odwołanie może zostać złożone przez inną osobę upoważnioną, która złożyła wniosek.


Odwołania w zakresie, w jakim zostaną uwzględnione przez PFR oraz decyzji PFR, wydane w odpowiedzi na wniosek i w odpowiedzi na każde odwołanie stają się integralnymi częściami Umowy Subwencji Finansowej i modyfikują stosunek prawny wynikający z Umowy Subwencji Finansowej.

 

AKTUALNOŚCI

18 styczeń 2022

Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku z...
03 styczeń 2022

Slim VAT 2 – zmiany w opłacaniu składek do KRUS od 1 stycznia 2022 r.

Szanowni Klienci Od 1 stycznia 2022 r., rolnicy, którzy są płatnikiem podatku od&...
03 styczeń 2022

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Szanowni Klienci, Informujemy, że od 01 stycznia do lutego 2022r. złożenie wniosku o ś...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 1,98
WIBOR 3M - średnia 2,35
   

KURSY WALUT

2022-01-28
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.0830
EUR 4.5713
CHF 4.4029
GBP 5.4818