Skip to main content
  • Aktualności
  • Kredyt w rachunku bieżącym jako rozwiązanie dla firm

Kredyt w rachunku bieżącym jako rozwiązanie dla firm

20-09-2022

Szanowni Państwo,

prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiedniego kapitału. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż kłopoty z płatnością mogą zachwiać pozycje firmy, zwłaszcza  jeśli zdarzają się nieoczekiwanie. Brak środków finansowych oznacza  problemy z wywiązywaniem się  ze zobowiązań  podatkowych czy też  wypłacania w terminie wynagrodzeń. Brak płynności to kłopoty finansowe. Takich konsekwencji można jednak uniknąć korzystając z kredytu w rachunku bieżącym.

Co warto wiedzieć o tym produkcie i jakie są zalety ?

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty kredytu przyznanego na podstawie Umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w Umowie. Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. Zalety to przede wszystkim odnawialność, zapewnienie bieżącej płynności firmy, automatyczna spłata zadłużenia w momencie wpływu środków na rachunek, brak konieczności dokumentowania celowości  wykorzystania kredytu.

Zapraszamy serdecznie.

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828