Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych

26-09-2022

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych - z dopłatami z budżetu państwa do 65 % składki

26 września 2022 roku Generali Agro rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych.
Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte uprawy zbóż ozimych, takich jak: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbożowa ozima oraz uprawy rzepaku ozimego.

Ubezpieczenie rzepaku ozimego i zbóż ozimych jest dostępne w następujących pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

We wszystkich klauzulach dotyczących upraw standardowych, został wprowadzony dodatkowy zakres ubezpieczenia w ryzyku ognia. W przypadku spalenia plonu głównego, rolnik będzie mógł otrzymać ryczałt w wysokości 200 zł/ha za utratę słomy.

Ubezpieczenie upraw można rozszerzyć o ubezpieczenie ziemiopłodów oraz NNW.

Istnieje także możliwość włączenia ubezpieczenia ryzyka suszy w odniesieniu do zbóż ozimych ubezpieczonych w sezonie jesiennym 2022. Umowy dodatkowe dotyczące ryzyka suszy oferowane będą w okresie lutego/marca 2023 roku.

Dla klientów (osób fizycznych), którzy w tym sezonie ubezpieczą swoje uprawy ze składką min. 300 zł, opłacą tę składkę i wypełnią formularz „Uprawy z e-kodem do Biedronki” jako zalogowani użytkownicy portalu i-Rolnik, Generali Agro przygotowało 20 000 e-kodów o wartości 200 zł. Jedna osoba może otrzymać jeden e-kod, niezależnie od liczby zawartych umów ubezpieczenia upraw.

Do pobrania załącznik:   Wykaz upraw_SEZON UPRAWY JESIEŃ 2022.


Zapraszamy!

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828