Skip to main content

Saltus Ubezpieczenia

INFORMACJE DLA KLIENTÓW MACIF ŻYCIE TUW

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 04 maja 2020 r., za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte z MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (MACIF Życie TUW) zostały przeniesione do SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sopocie (SALTUS TU ŻYCIE SA).

Poczynając od wyżej wskazanej daty, stali się Państwo automatycznie Klientami SALTUS TU ŻYCIE SA.

SALTUS TU ŻYCIE SA zapewnia ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z podpisanych przez Państwa umów ubezpieczenia z MACIF Życie TUW, na niezmienionych warunkach.

Wszystkie  procesy obsługowe oraz likwidacja roszczeń będą realizowane przez SALTUS TU ŻYCIE SA.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z szerokiej oferty nowoczesnych produktów SALTUS Ubezpieczenia.

SALTUS Ubezpieczenia to wspólna marka dwóch towarzystw ubezpieczeniowych: SALTUS TUW (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) oraz SALTUS TU ŻYCIE SA (ubezpieczenia na życie). SALTUS TUW, podobnie jak Macif Życie TUW, działa w formule Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W ciągu 25 lat działalności SALTUS Ubezpieczenia obsłużył już ponad milion Klientów.
Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeń: saltus.pl

 

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828