Skip to main content

PRÉVOIR

 

PRÉVOIR

Prévoir jest towarzystwem ubezpieczeniowym, założonym w 1910 roku we Francji.  Specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Głównym celem, jaki sobie stawia, jest zapewnienie ochrony finansowej rodzinom w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych (tj. choroba, wypadki, inwalidztwo, śmierć…).

Od początku swojej działalności Prévoir funkcjonowało jako firma rodzinna. Do dnia dzisiejszego członkowie rodzin założycielskich posiadają 70% akcji, a pozostałe 30% należy do obecnych i byłych pracowników. Dzięki temu Prévoir jest firmą całkowicie niezależną kapitałowo od jakiejkolwiek grupy finansowej. W oparciu o bezpieczną politykę inwestycyjną, Prévoir zarządza swoimi aktywami w sposób długofalowy.

UBEZPIECZENIE PROKREDYT +

Produkt ProKredyt+ : jest produktem przygotowanym dla Banków Spółdzielczych. Zabezpiecza finansowo Kredytobiorcę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wariancie podstawowym lub śmierć i inwalidztwo w wariancie rozszerzonym. Świadczenie wypłacane z polisy jest równe aktualnemu zadłużeniu na dzień zdarzenia.

KORZYŚCI

  • atrakcyjna składka
  • wszystkie formalności załatwiane w Banku
  • uproszczone procedury
  • ochrona nawet do85 roku życia!

DODATKOWE KORZYŚCI

  • Możliwość dokupienia opcji "Czasowa niezdolność do pracy"
  • Wybór między wariantem podstawowym(śmierć) oraz poszerzonym
    (śmierć i inwalidztwo)
  • W przypadku wykupienia pakietu Assistance: pomoc w sytuacji awaryjnej, w zakresie medycznym, prawnym, informacyjnym  oraz technicznym 

 

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828