Compensa Vienna Insurance Group

Z dniem 30 maja 2018r. nastąpiło połączenie spółek Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group i Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Połączone spółki działają pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Połączenie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i „POLISA-ŻYCIE” TU S.A. Vienna Insurance Group nie spowoduje żadnych zmian we wcześniej zawartych umowach ubezpieczenia. Polisy będą nadal obsługiwane przez dotychczasowego Agenta, który po połączeniu stał się Agentem Compensy Życie w ramach jej spółki dystrybucyjnej POLISA-ŻYCIE Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferuje jeden z najbogatszych na polskim rynku wybór produktów ubezpieczeniowych, rozbudowaną sieć sprzedaży i profesjonalny serwis.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. należy do Vienna Insurance Group, wiodącego koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmującego 4. pozycję na polskim rynku. Stabilność, wiarygodność finansowa oraz wsparcie głównego Akcjonariusza gwarantują pełne bezpieczeństwo i wysoki standard oferowanych przez nas usług.

W skład grupy Vienna Insurance Group w Polsce, poza Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, wchodzą: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Więcej na stronie: https://www.compensa.pl/compensa/

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828