Skip to main content

Compensa Vienna Insurance Group

 

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group jest jednym z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń należy do Vienna Insurance Group (VIG), która jest jednym z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 • Compensa TU rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1995 roku. Od tego czasu firma zyskała znaczną pozycję na rynku ubezpieczeń w kraju.
 • Compensa TU oferuje szeroki zakres produktów ubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i korporacji. Ich oferty obejmują:
  • Ubezpieczenia komunikacyjne,
  • Ubezpieczenia majątkowe,
  • Ubezpieczenia na życie,
  • Ubezpieczenia zdrowotne,
  • Ubezpieczenia rolne,
  • NNW szkolne,
  • Inne specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) komunikacyjne: Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Chroni przed roszczeniami osób trzecich, które mogą powstać w przypadku wypadku lub szkody spowodowanej przez pojazd.
 • Ubezpieczenie AC (Autocasco): To ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia ochronę dla pojazdu przed różnymi rodzajami szkód, takimi jak kolizje, kradzieże, uszkodzenia spowodowane działaniem osób trzecich itp. Obejmuje również tzw. „assistance”, czyli pomoc drogową w przypadku awarii lub wypadku.
 • Ubezpieczenie Assistance komunikacyjne: Compensa TU oferuje także ubezpieczenie assistance, które zapewnia różne usługi pomocy drogowej, takie jak holowanie, zapewnienie zastępczego pojazdu, naprawa awarii na miejscu itp.
 • Ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) komunikacyjne: To ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów.

Więcej na stronie: https://www.compensa.pl/

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828