Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Wysokość kredytu pomostowego uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej, charakteru inwestycji, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, jednakże wysokość kredytu może wynosić maksymalnie 90% kosztów ogólnych przedsięwzięcia.

Kredyt udzielany jest na okres do 8 lat z możliwością uzyskania karencji w spłacie kapitału do 2 lat. Karencji nie podlega otrzymana pomoc finansowa (dotacja UE), która w całości przeznaczona jest na spłatę kapitału z dniem jej otrzymania przez kredytobiorcę.

Warunkiem uzyskania kredytu pomostowego jest:

  • a) przedłożenie kopii wniosku o pomoc finansową potwierdzonego przez instytucję zarządzającą, wskazującego rachunek bankowy w Banku jako właściwy do przekazania pomocy finansowej,
  • b) pozytywna decyzja instytucji wdrażającej działanie (ARiMR, PARP) umożliwiająca rozpoczęcie inwestycji i przedłożenie zawartej umowy o dofinansowanie.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę od 3 pp.

Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1%.

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

Kredyt podlega spłacie w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Odsetki są płatne przy ratach kapitałowych, w okresie karencji w spłacie kapitału w okresach określonych w umowie kredytowej.

Możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów !

AKTUALNOŚCI

15 październik 2021

Uwaga na oszustwa kryptowalutowe.

Uwaga na fałszywych doradców inwestycyjnych, którzy w ostatnim czasie wykorzystują fałszywe serwi...
14 październik 2021

Jesienna promocja kredytu gotówkowego w naszym Banku !

  Szanowni Klienci,   Zapraszamy do skorzystania z nowej, jesiennej promocji kredy...
11 październik 2021

Bądź cyberbezpieczny z Bankiem Spółdzielczym

Początek października to początek europejskiej kampanii służącej zwiększeniu świadomości i wiedzy...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,18
WIBOR 3M - średnia 0,24
   

KURSY WALUT

2021-10-27
Obowiązuje od godziny 14:00
USD 3.9740
EUR 4.6134
CHF 4.3130
GBP 5.4784