Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR przeznaczony jest do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Otwierany jest na czas nieokreślony i może być prowadzony dla jednego lub dwóch Posiadaczy. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/ów (osoby uprawnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku).

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej.

Operacje wykonywane w ramach ROR potwierdzone są wyciągiem bankowym.

W ramach obsługi rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego ROR klient posiada prawo do:

  • kart bankomatowych Visa w celu realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
  • korzystania z ponad 2400 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
  • realizacji zleceń stałych,
  • uzyskania w Banku kredytu (odnawialnego) udzielanego w formie linii kredytowej,
  • obsługi konta przez Internet  - system IR/ I-Bank (bankowość elektroniczna),
  • dokonywania płatności zagranicznych (realizacji przekazów w obrocie dewizowym za pośrednictwem Banku Zrzeszającego),
PROWIZJE I OPŁATY:
  otwarcie rachunku ROR bez opłat
  miesięczna opłata za prowadzenie rachunku ROR 5,70 zł
  wykonanie dyspozycji przelewu zewnętrznego na inny bank 4,50 zł
 wykonanie dyspozycji przelewu na rachunek w BS Miedźna 0,50 zł
  wpłata gotówki na rachunek ROR bez opłat
  wypłata gotówki z rachunku ROR bez opłat
  stałe zlecenie 4,50 zł
  prowadzenie rachunku w systemie IR/I-Bank (Internetowy rachunek) 5,70 zł
  wykonanie dyspozycji przelewu na inny bank w systemie I-Bank 0,75 zł
  wykonanie dyspozycji przelewu na rachunek w BS Miedźna w systemie I-Bank bez opłat

AKTUALNOŚCI

26 wrzesień 2022

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych - z dopłatami z budżetu państwa do 65 % składki 26 wr...
20 wrzesień 2022

Kredyt w rachunku bieżącym jako rozwiązanie dla firm

Szanowni Państwo, prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiedniego kapitału...
08 wrzesień 2022

Przedłużenie promocji kredytu wakacyjnego

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż promocja kredytu wakacyjnego została wydłużona...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 6,85
WIBOR 3M - średnia 7,04
 

KURSY WALUT

2022-09-30
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 5.0328
EUR 4.8637
CHF 5.1200
GBP 5.4331