Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy JUNIOR

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy JUNIOR przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku przez osoby w wieku od 13 do 18 lat. Umowę zawartą z Bankiem dla jej ważności potwierdza przedstawiciel ustawowy małoletniego.

Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej.

Operacje wykonywane w ramach ROR JUNIOR potwierdzone są wyciągiem bankowym.

ROR - JUNIOR umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych,
  • korzystanie z kart bankomatowych Visa w celu realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
  • korzystanie z ponad 2400 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
  • przyjmowanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, np. stypendia, renta, itp.
  • zlecanie regulowania zobowiązań  i płatności, np. opłata za telefon, Internet, szkołę,
  • korzystanie z bankowości elektronicznej I-Bank
PROWIZJE I OPŁATY:
  otwarcie rachunku bez opłat
  miesięczna opłata za prowadzenie rachunku ROR JUNIOR bez opłat
  wykonanie dyspozycji przelewu na inny bank bez opłat
  wykonanie dyspozycji przelewu na rachunek w BS Miedźna bez opłat
  wpłata i wypłata gotówki z rachunku ROR JUNIOR bez opłat
  stałe zlecenie bez opłat
  prowadzenie rachunku I-Bank bez opłat
  wykonanie dyspozycji przelewu na inny bank w systemie I-Bank bez opłat

AKTUALNOŚCI

26 wrzesień 2022

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych - z dopłatami z budżetu państwa do 65 % składki 26 wr...
20 wrzesień 2022

Kredyt w rachunku bieżącym jako rozwiązanie dla firm

Szanowni Państwo, prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiedniego kapitału...
08 wrzesień 2022

Przedłużenie promocji kredytu wakacyjnego

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż promocja kredytu wakacyjnego została wydłużona...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 6,85
WIBOR 3M - średnia 7,04
 

KURSY WALUT

2022-09-30
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 5.0328
EUR 4.8637
CHF 5.1200
GBP 5.4331