Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR skierowany jest do posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych ROR, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb.

Warunkiem udzielenia kredytu odnawialnego Posiadaczowi ROR jest:

  • złożenie wniosku o kredyt odnawialny,
  • posiadanie rachunku w naszym Banku przez okres 3 miesięcy, przy czym do wyżej wymienionego okresu może być zaliczony okres posiadania rachunku w innym banku. Wówczas Posiadacz ROR zobowiązany jest dostarczyć historię rachunku poświadczoną przez ten Bank,
  • wykazanie systematycznych stałych miesięcznych wpływów,
  • na ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy nie wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowe, lub zostało uregulowane w ciągu 14 dni od dnia jego wystąpienia.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których, można realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części zadłużenia powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Kredyt w rachunku ROR udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na 5 lat od daty podpisania umowy kredytu odnawialnego.

Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie i w szczególności uzależniona jest od:

  • wysokości dochodów Posiadacza ROR,
  • wysokości stałych wpływów na ROR,
  • okresu posiadania ROR,
  • zdolności kredytowej Posiadacza ROR.

Maksymalna kwota kredytu może stanowić 7-krotność średnich miesięcznych stałych wpływów na ROR.

Oprocentowanie kredytu jest stałe, aktualnie wynosi 7,20 %.

Prowizja za udzielnie kredytu wynosi 1,5%.

Bank nalicza odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu, z uwzględnieniem zmieniającej się wysokości zadłużenia od dnia wypłaty powodującej powstanie zadłużenia, do dnia zmiany salda. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za faktyczny okres korzystania z kredytu. Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.

Możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów !

AKTUALNOŚCI

15 październik 2021

Uwaga na oszustwa kryptowalutowe.

Uwaga na fałszywych doradców inwestycyjnych, którzy w ostatnim czasie wykorzystują fałszywe serwi...
14 październik 2021

Jesienna promocja kredytu gotówkowego w naszym Banku !

  Szanowni Klienci,   Zapraszamy do skorzystania z nowej, jesiennej promocji kredy...
11 październik 2021

Bądź cyberbezpieczny z Bankiem Spółdzielczym

Początek października to początek europejskiej kampanii służącej zwiększeniu świadomości i wiedzy...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,18
WIBOR 3M - średnia 0,24
   

KURSY WALUT

2021-10-27
Obowiązuje od godziny 14:00
USD 3.9740
EUR 4.6134
CHF 4.3130
GBP 5.4784