Skip to main content

Polityka prywatności dla aplikacji mobilnej BS Miedźna

Polityka prywatności aplikacji mobilnych BS Miedźna Mobile

Z naszej aplikacji można korzystać na urządzeniach z systemami:

  • iOS
  • Android z usługami mobilnymi Google (GMS)

W naszej aplikacji przechowujemy certyfikat klienta (zaszyfrowany unikalny certyfikat klienta – to parametr, który nasza aplikacja otrzymała po sparowaniu) oraz ustawienia lokalne. Certyfikat znajduje się na urządzeniu mobilnym, dopóki nie zostanie usunięta aplikacja, bądź wprowadzony zostanie błędnie 5 razy kod PIN.

Podczas instalacji do naszego systemu trafiają:

  • informacje o wygenerowanym certyfikacje 
  • marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego.

W komunikacji między naszymi aplikacjami i systemami wykorzystujemy mechanizmy szyfrujące. Dzięki temu dane przesyłane przez sieć są bezpieczne.

Nasza aplikacja, jeśli się na to zgodzisz (zostaniesz o to poproszony), uzyska uprawnienia dostępu do określonych funkcji i Twojego urządzenia:

Dane Twoich kontaktów - gdy korzystasz z przelewu na telefon 

 

Aparat fotograficzny i pamięć - gdy skanujesz kod QR

 

Aplikacja korzysta z narzędzi pakietu Firebase firmy Google i korzysta z danych:

  • typ urządzenia i jego system operacyjny,
  • wersja aplikacji mobilnej,
  • kliknięcia w elementy aplikacji mobilnej,
  • wyświetlenia ekranów aplikacji mobilnej,

Dane potrzebne są nam by usprawnić działanie naszych aplikacji i diagnozować błędy. 

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828