Skip to main content
 • Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych "Wspólny Remont"

  Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych "Wspólny Remont"

  Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont”  przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Wspólnot Mieszkaniowych, związanych z:

  1. konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnot Mieszkaniowych np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury, itp.
  2. refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:
  • refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego,
  • poniesione wydatki są udokumentowane,
  • zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy  w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.


  Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” udzielany jest  na okres do 10 lat.
  Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy, liczonej od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu.

  Minimalny udział środków własnych Wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi:

  • dla kredytu do 100.000 PLN – min. wkład własny – 0%
  • dla kredytu powyżej 100.000 PLN – min. wkład własny – 10%


  Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek:

  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym Wspólnoty;
  • cesja wierzytelności z tytułu wpłat członków Wspólnoty na fundusz remontowy;
  • cesja praw z umowy ( polisy) ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych;
  • oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji;
  • inne formy zabezpieczeń przewidziane w przepisach wewnętrznych dotyczących zabezpieczenia wierzytelności Banku.


  Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększaną o marżę 2,5pp.

  Prowizja za udzielenie kredytu wynosi:

  • dla posiadaczy rachunków bieżących lub pomocniczych – 1%
  • dla pozostałych Wspólnot Mieszkaniowych – 1,5%


  Wypłata kredytu następuje w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu.

  Spłata kredytu może następować w równych ratach kapitałowo – odsetkowych lub w ratach malejących, obejmujących stałą kwotę kapitału i kwotę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia.

  Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:

  • posiadanie przez Wspólnotę zdolności kredytowej;
  • minimalny okres funkcjonowania Wspólnoty co najmniej 6 miesięcy,
  • gromadzenie przez członków Wspólnoty środków na fundusz remontowy przez okres minimum 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt;
  • regularność wpłat na fundusz remontowy Wspólnoty powinna być nie mniejsza niż:

  - 75% przez okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt, lub
  - 85% w przypadku Wspólnot liczących do 15 członków.

   • najwyższa miesięczna rata odsetkowo-kapitałowa nie może przekraczać 75% miesięcznych wpłat na fundusz remontowy - pomniejszona o raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  Możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów !

  Bank Spółdzielczy w Miedźnej (Centrala)

  ul. Wiejska 2
  43-227 Miedźna
  tel.: (32) 211 61 16, (32) 211 62 10, (32) 326 30 10
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Oddział w Brzeszczach

  ul. Dworcowa 8
  32-620 Brzeszcze
  tel. (32) 211 12 48, (32) 211 11 31
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  II Oddział w Brzeszczach

  ul. Ofiar Oświęcimia 48
  32-620 Brzeszcze
  tel. (32) 210 90 42
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Oddział w Woli

  ul. Pszczyńska 45
  43-225 Wola
  tel. (32) 211 95 00, (32) 211 84 43
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Bank czynny:
  poniedziałek – piątek
  od 8:00 do 15:45

   

  Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828