• Aktualności
  • Zmiany w limitach płatności kartą w internecie

Zmiany w limitach płatności kartą w internecie

20-10-2023

Szanowni Klienci,

przypominamy, że Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3D-Secure zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych.

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

 Pojedyncza transakcja internetowa       100 PLN
 Suma transakcji internetowych       400 PLN
 Liczba następujących po sobie transakcji internetowych       5

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828