Skip to main content

Zebrania Grup Członkowskich

12-04-2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zaprasza członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich w 2024r. wg następującego harmonogramu:


1. Wola – 22.04.2024r. (poniedziałek) godz. 16:00 - Oddział Wola, ul. Pszczyńska 45,
– członkowie BS z terenu sołectwa Wola, Międzyrzecze-Bojszowy.


2. Brzeszcze, Jawiszowice – 23.04.2024r. (wtorek) godz. 16:00 – Oddział Brzeszcze, ul. Dworcowa 8,
– członkowie BS z terenu sołectwa Brzeszcze, Przecieszyn, Skidziń, Jawiszowice, Zasole, Wilczkowice oraz pozostali członkowie BS z terenu małopolskiego.


3. Miedźna – 24.04.2024r. (środa) godz. 16:00 – BS Miedźna, ul. Wiejska 2,
– członkowie BS z terenu sołectwa Miedźna, Grzawa, Frydek, Gilowice, Góra oraz pozostali członkowie BS z terenu śląskiego.


Porządek Zebrania:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad oraz Regulaminu zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok, sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli oraz wniosków przyjętych na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
5. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2024 roku.
6. Dyskusja i wnioski.
7. Zakończenie.


Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uczestników.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828