Zebrania grup członkowskich

02-03-2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zaprasza członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich w 2023 r. wg następującego harmonogramu

 

1. Wola – 13.03.2023r. (poniedziałek) godz. 16:00 - Oddział Wola, ul. Pszczyńska 45

– członkowie BS z terenu sołectwa Wola, Międzyrzecze-Bojszowy.

2. Brzeszcze – 14.03.2023r. (wtorek) godz. 16:00 – Oddział Brzeszcze, ul. Dworcowa 8,

– członkowie BS z terenu sołectwa Brzeszcze, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice oraz pozostali członkowie BS z terenu małopolskiego.

3. Jawiszowice – 15.03.2023r. (środa) godz. 16:00 – Klub Rolnika Jawiszowice,

ul. Handlowa 4, – członkowie BS z terenu sołectwa Jawiszowice, Zasole.

4. Miedźna – 16.03.2023r. (czwartek) godz. 16:00 – BS Miedźna, ul. Wiejska 2,

– członkowie BS z terenu sołectwa Miedźna, Grzawa, Frydek, Gilowice, Góra oraz pozostali członkowie BS z terenu śląskiego.

 

Porządek Zebrania:

1.   Otwarcie i przyjęcie porządku obrad oraz Regulaminu zebrania.

2.   Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok, sprawozdania z wykonania uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli oraz wniosków przyjętych na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.

4.   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.

5.   Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2023 roku.

6.   Dyskusja i wnioski.

7.   Zakończenie.

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uczestników.                                                                                                        

Zarząd Banku

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828