Zebrania Grup Członkowskich

15-03-2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zaprasza członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  w następujących terminach:

 

1. Brzeszcze – 22.03.2022r. (wtorek) godz. 16:00 – Oddział w Brzeszczach, ul. Dworcowa 8,

– członkowie BS z terenu sołectwa Brzeszcze, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice oraz pozostali członkowie BS z woj. małopolskiego,

2. Jawiszowice – 23.03.2022r. (środa) godz. 16:00 – Klub Rolnika Jawiszowice, ul. Handlowa,

 – członkowie BS z terenu sołectwa Jawiszowice, Zasole,

3. Góra – 24.03.2022r. (czwartek) godz. 16:00– Sala OSP Góra ul.  Rybacka 3

– członkowie BS z terenu sołectwa Góra,                           

4. Wola – 29.03.2022r. (wtorek) godz.16:00 - Oddział w Woli ,ul. Pszczyńska 45

 – członkowie BS z terenu sołectwa Wola, Międzyrzecze,

5.  Miedźna – 31.03.2022r.  (czwartek) godz.16:00 – BS Miedźna, ul. Wiejska 2,

 – członkowie BS z terenu sołectwa Miedźna, Grzawa, Frydek, Gilowice oraz pozostali członkowie BS.

 

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok i z wykonania uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli oraz wniosków przyjętych na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
  5. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
  6. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2022 roku.
  7. Dyskusja i wnioski.
  8. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
  9. Zakończenie.

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uczestników.

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828