Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miedźnej zaprasza członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE  w następujących terminach:

 

1. Brzeszcze – 22.03.2022r. (wtorek) godz. 16:00 – Oddział w Brzeszczach, ul. Dworcowa 8,

– członkowie BS z terenu sołectwa Brzeszcze, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice oraz pozostali członkowie BS z woj. małopolskiego,

2. Jawiszowice – 23.03.2022r. (środa) godz. 16:00 – Klub Rolnika Jawiszowice, ul. Handlowa,

 – członkowie BS z terenu sołectwa Jawiszowice, Zasole,

3. Góra – 24.03.2022r. (czwartek) godz. 16:00– Sala OSP Góra ul.  Rybacka 3

– członkowie BS z terenu sołectwa Góra,                           

4. Wola – 29.03.2022r. (wtorek) godz.16:00 - Oddział w Woli ,ul. Pszczyńska 45

 – członkowie BS z terenu sołectwa Wola, Międzyrzecze,

5.  Miedźna – 31.03.2022r.  (czwartek) godz.16:00 – BS Miedźna, ul. Wiejska 2,

 – członkowie BS z terenu sołectwa Miedźna, Grzawa, Frydek, Gilowice oraz pozostali członkowie BS.

 

Porządek Zebrania:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok i z wykonania uchwał podjętych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli oraz wniosków przyjętych na poprzednim Zebraniu Grupy Członkowskiej.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
  5. Wybory przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
  6. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2022 roku.
  7. Dyskusja i wnioski.
  8. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
  9. Zakończenie.

Zebranie Grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uczestników.

AKTUALNOŚCI

26 wrzesień 2022

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych

Jesienny sezon ubezpieczania upraw rolnych - z dopłatami z budżetu państwa do 65 % składki 26 wr...
20 wrzesień 2022

Kredyt w rachunku bieżącym jako rozwiązanie dla firm

Szanowni Państwo, prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania odpowiedniego kapitału...
08 wrzesień 2022

Przedłużenie promocji kredytu wakacyjnego

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż promocja kredytu wakacyjnego została wydłużona...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 6,85
WIBOR 3M - średnia 7,04
 

KURSY WALUT

2022-09-30
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 5.0328
EUR 4.8637
CHF 5.1200
GBP 5.4331