Skip to main content

Wnioski Rodzina 800+

01-02-2024

Szanowni kKienci,

Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres świadczeniowy ​​​​​​​trwający od 1 czerwca 2024 r.

do 31 maja 2025r.

Wnioski można składać poprzez system bankowości internetowej I-Bank.

Formularz wniosku jest dostępny w opcji Wnioski: Nowy wniosek, Złóż wniosek Rodzina 800+ lub w górnym pasku menu „Dodaj wniosek”.

 

Kto otrzyma świadczenie?

  1. Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:
  • matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,

Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty (patrz śródtytuł: Jaka jest wysokość świadczenia?).

  • opiekunem prawnym dziecka,
  • rodzicem zastępczym dziecka,
  • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
  • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
  • dyrektorem domu pomocy społecznej.

więcej informacji na www.zus.pl

 

 

 

 

 

Centrala: 32 211 61 16,   Zastrzeżenie kart: +48 828 828 828