Pozasądowe rozpatrywanie spraw konsumenckich

 1. Spory powstałe pomiędzy Klientem a Bankiem mogą być rozstrzygane według wyboru Klienta:
  • w drodze polubownej w trybie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823);
  • za pośrednictwem Bankowego Arbitra Konsumenckiego.
 2. Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl.
 3. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w trybie przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym opisane są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
 4. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku Klient ma prawo złożyć wniosek  o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r.  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

AKTUALNOŚCI

 • 03-07-2020 BLIK W NASZYM BANKU

      Szanowni klienci, miło jest nam poinformować o wprowadzeniu nowej usługi płatności mobilnych BLIK...

 • 30-06-2020 PROMOCJA KREDYTU NA WAKACJE

  Bank Spółdzielczy w Miedźnej serdecznie zaprasza do skorzystania z promocji kredytu „Kredyt na...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,24
WIBOR 3M - średnia 0,27
   

Kursy walut